Tìm hiểu Luật Kinh doanh bất động sản 2006

Bất động sản hiện nay đang là một lĩnh vực vô cùng quan trọng trong thị trường hiện nay, do đó lĩnh vực bất động sản cũng cần được điều chỉnh bởi một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh. Đó chính là lý do vì sao Luật Kinh doanh bất động sản ra đời và hiện nay là Luật Kinh doanh bất động sản 2006. Để hiểu hơn về Luật Kinh doanh bất động sản 2006 hãy cùng tìm hiểu một vài vấn đề được đề cập dưới đây.

luật kinh doanh bất động sản 2006

Vai trò của Luật Kinh doanh bất động sản 2006

Những năm gần đây, thị trường bất động sản tại Việt Nam có nhiều bước tiến triển, đặc biệt trong đó phải kể đến thị trường về kinh doanh nhà đất phát triển một cách vượt bậc. Chính sự phát triển này của thị trường bất động sản đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế – xã hội nước ta, làm thay đổi rõ rệt bộ mặt đô thị và cả những vùng nông thôn, không những thế nó còn góp phần chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế dịch chuyển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

luật kinh doanh bất động sản 2006

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản ngày nay đã đóng vai trò tương đối quan trọng đối với nền nền kinh tế của các quốc gia trong đó có Việt Nam, lĩnh vực này đang ngày càng chiếm tỷ trọng lớn và có sự tác động to lớn đến sự phát triển nền kinh tế. Có thể nói rằng trong số các thị trường thì thị trường bất động sản là một thị trường khá đặc biệt bởi hàng hoá của thị trường này chính là bất động sản, và có những bất động sản có giá trị rất lớn lên đến hàng trăm thậm chí hàng ngàn tỷ động. Chính những giá trị này của bất động sản đã quyết định sự ảnh hưởng trực tiếp của thị trường bất động sản đến đời sống kinh tế – xã hội.

Tuy nhiên cần nhìn nhận lại rằng bên cạnh những mặt tích cực, những tác động tốt đẹp đối với kinh tế và xã hội của đất nước thì hoạt động quản lý thị trường bất động sản ở Việt Nam hiện nay vẫn còn xuất hiện nhiều mặt hạn chế. Nhiều vụ việc lãng phí, thất thoát, chưa sử dụng hiệu quả bất động sản được đưa ra ánh sáng gây bức xúc trong dư luận. Cũng không thể không kể đến các hiện tượng tiêu cực như tham nhũng liên quan đến bất động sản cũng là một trong những vấn đề khiến nhà nước đau đầu tìm cách giải quyết.

luật kinh doanh bất động sản 2006

Nhận thức được điều đó, cơ quan lập pháp ở nước ta đã tiến hành soạn thảo và đưa vào áp dụng Luật Kinh doanh bất động sản 2006  với những quy định nhằm quản lý, kiểm tra, rà soát, kiểm soát và có các biện pháp chế tài đối với những sai phạm liên quan đến lĩnh vực bất động sản nhằm đảm bảo cho thị trường bất động sản ở Việt Nam phát triển một cách ổn định và lành mạnh. Luật Kinh doanh bất động sản được ban hành không chỉ thể chế hóa ý chí của nhà nước trong công tác quản lý bất động sản mà còn thể hiện những quy định pháp luật chặt chẽ, mang tính chất như một bức tường rào để có thể dự liệu được những sai phạm có khả năng xảy ra trong lĩnh vực bất động sản và có phương hướng giải quyết.

Nội dung cơ bản của Luật Kinh doanh bất động sản 2006

luật kinh doanh bất động sản 2006

Trong Luật Kinh doanh bất động sản 2006, nhà làm luật đã quy định 81 điều luật, được chia làm 6 chương với những nội dung chính như sau:

Chương 1 với những quy định chung nhằm cho biết đối tượng điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản 2006; quy định về các loại hình bất động sản được phép kinh doanh; nguyên tắc trong hoạt động kinh doanh bất động sản; điều kiện đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khi tiến hành kinh doanh bất động sản; trách nhiệm của nhà nước đối với vấn đề kinh doanh bất động sản.

Chương 2 bao gồm những quy định liên quan đến vấn đề kinh doanh nhà và công trình xây dựng cụ thể là quy định về đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh; mua bán nhà, công trình xây dựng; thuê nhà, công trình xây dựng; thuê mua nhà, công trình xây dựng.

Chương 3 quy định về vấn đề kinh doanh quyền sử dụng đất với các hình thức đầu tư tạo lập các quỹ đất có hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; quy định về các quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong hoạt động chuyển nhượng, cho thuê đất.

Chương 4 quy định về việc kinh doanh bất động sản cùng với các hoạt động mang tính chất hỗ trợ quá trình kinh doanh bất động sản trên thị trường.

Chương 5 là những quy định của pháp luật về các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản và hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Chương 6 quy định về các điều khoản thi hành cũng như hiệu lực của văn bản.

Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu qua vai trò và nội dung cơ bản của Luật Kinh doanh bất động sản 2006, qua đó có thể thấy được vai trò và tầm quan trọng của thị trường bất động sản và cả Luật Kinh doanh bất động sản trong thời buổi hiện nay.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *