Số liệu thống kê về kim ngạch xuất nhập khẩu nửa cuối năm 2020

Hãy cùng nhìn xem Số liệu thống kê về kim ngạch xuất nhập khẩu nửa cuối năm 2020 có những gì đáng chú ý nhé! Trên nền tảng bối cảnh kinh tế chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên diện rộng, các nước trên thế giới để tiến hành chống dịch mà ngừng trệ các hoạt động giao thương với nước ngoài. Đồng thời, bối cảnh kinh tế thế giới những năm 2019, 2020 vô cùng phức tạp, không thích hợp cho việc phát triển thương mại quốc tế. 

Số liệu thống kê về kim ngạch xuất nhập khẩu quý III năm 2020

Nửa đầu năm 2020, do chưa có những giải pháp ổn định dịch bệnh nên tình hình kinh tế thị trường vẫn không có dấu hiệu khả quan. Nhũng xung đột từ các quốc gia lớn về thương mại như Mỹ – Trung Quốc cũng có những ảnh hưởng không nhỏ tới các lĩnh vực văn hoá – xã hội mà cả việc xuất nhập khẩu của nước ta. Bước sang nửa cuối năm 2020, cùng với sự điều hành, chỉ đạo khéo léo từ Chính phủ, áp dụng mục tiêu “ vừa phòng dịch, vừa phát triển kinh tế -xã hội” đã giúp cho hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam đứng vững trong sự bất ổn định thương mại quốc tế toàn cầu. 

số liệu thống kê về kim ngạch xuất nhập khẩuSố liệu thống kê về kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước cho thấy tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt mốc 500 tỉ USD, tăng so với năm 2019 là 5,4%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của quý III năm 2020 đạt 80,07 tỉ USD tăng 34,4% so với quý III và tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái (năm 2019). Từ đó có thể cho thấy những dấu hiệu tích cực về mảng xuất nhập khẩu hàng hoá của nước ta. Cụ thể, tháng 8 năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt 27.702 triệu USD, vượt con số ước tính là 1.202 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu tháng 8 năm 2020 đạt con số 22.717 triệu USD, thấp hơn so với con số ước tính là 283 triệu USD. Số liệu thống kê về kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 9 cũng vô cùng khả quan khi kim ngạch hàng hoá xuất khẩu là 27,5 tỉ USD, tăng so với cùng kỳ năm ngoái 18%, kim ngạch nhập khẩu là 185,87 tỉ USD, so với cùng kỳ năm ngoái là 0,8%. Vậy tại thời điểm quý III năm 2020, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá đạt 68,54 tỉ USD. Về xuất nhập khẩu dịch vụ của quý III năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 787 triệu USD, còn kim ngạch nhập khẩu là 4,6 tỉ USD. Về kim ngạch xuất nhập khẩu dịch vụ của quý III năm 2020 đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái, riêng xuất khẩu dịch vụ giảm mạnh ( giảm 84,2%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu thống kê về kim ngạch xuất nhập khẩu quý IV năm 2020

Số liệu thống kê về kim ngạch xuất nhập khẩu toàn quý IV năm 2020 đạt 78,9 tỉ USD, so với cùng kì năm ngoài có tăng (tăng 13,3%) thuy nhiên lại giảm so với kim ngạch của quý III là 1,1,%. Tháng 11, Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước tính đạt 25.238 triệu USD, vượt mức dự tính ban đầu là 438 triệu USD. Tháng 12, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt mức 26,5 tỉ USD, tăng so với cùng kỳ năm ngoái và so với tháng 11. 

số liệu thống kê về kim ngạch xuất nhập khẩuVề nhập khẩu hàng hoá, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá quý IV năm 2020 đạt mức 76,4 tỉ USD. Tháng 11, số liệu cho thấy kim ngạch nhập khẩu hàng hoá đạt 24.692 triệu USD. Tháng 12, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá là 27,5 tỉ USD. Có thể nhận thấy, quý IV năm 2020, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tăng so với kim ngạch nhập khẩu của quý III cùng năm. Về Số liệu thống kê về kim ngạch xuất nhập khẩu dịch vụ đạt 820 triệu USD (xuất khẩu) và 18,3 tỉ USD (nhập khẩu). Cả hai số liệu này đều giảm so với cùng kỳ của năm ngoái.

Từ bài viết trên về Số liệu thống kê về kim ngạch xuất nhập khẩu nửa cuối năm 2020 có thể nhận thấy rằng, dù đứng trước thách thức do Covid-19 đặt ra với toàn thể quốc gia trên thế giới, Việt Nam vẫn có những phương thức khéo léo để duy trì tình trạng kinh tế nói chung và kim ngạch xuất nhập khẩu nói riêng ở mức ổn định. Thành tích suất siêu của Việt Nam vẫn tiếp tục được giữ vững và còn lập ky lục mới. Đây có thể được coi là điểm sáng trong thời kỳ mà dịch bệnh đã tạo nên nhiều diễn biến phức tạp lên lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *