Quy định chính xác nhất về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài 

Bạn đang muốn tìm hiểu quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là bao nhiêu? Để biết thêm chi tiết hãy tìm hiểu qua bài viết sau đây của chúng tôi.

Quy định chi tiết về tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài 

tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Theo điều 22 Luật Đầu tư 2014 thì nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu vốn điều lệ không giới hạn trong các tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

  • Tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu thành hình thức khác được thực hiện theo quy định pháp luật về việc cổ phần hóa, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
  • Tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a, điểm b của điều 22 luật đầu tư ban hành năm 2014 .
  • Tỷ lệ sở hữu đầu tư nước ngoài tại các công ty niêm yết, công ty đại chúng, và các tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật;

Theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại công ty đại chúng như sau:

  • Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam cũng là thành viên trong đó có quy định về tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài, thì tuân theo điều ước quốc tế;
  • Đối với một số công ty đại chúng hoạt động trong các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài nhưng luật quy định chưa cụ thể về sở hữu nước ngoài thì tỷ lệ sở hữu tối đa là 49%;
  • Trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành nghề thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài không được vượt quá mức thấp nhất trong các ngành nghề mà công ty đó đang hoạt động. Trừ trường hợp điều ước quốc tế có những quy định khác;
  • Đối với công ty đại chúng không nằm trong trường hợp quy định tại điểm a, b, c khoản này thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài không hạn chế. Trừ các trường hợp Điều lệ công ty có những quy định khác.
  • Đối với doanh nghiệp nhà nước đang cổ phần hóa theo hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa. Trong trường hợp pháp luật về cổ phần hóa không quy định thì tỷ lệ này thực hiện theo quy định tương ứng tại khoản 1 của điều này.

tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Cách xác định phần trăm tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Bước 1: Xác định lĩnh vực ngành nghề

Xác định lĩnh vực kinh doanh đó có chịu sự điều chỉnh mà điều ước quốc tế về vấn đề tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài hay không. Nếu tồn tại một điều ước quốc tế như vậy thì  bắt buộc phải tuân thủ theo quy định tại đó.

Ví dụ: Theo cam kết WTO thì doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường thủy nội địa. Tỷ lệ sở hữu vốn tối đa áp dụng đối với những nhà đầu tư nước ngoài là 49%.

Nếu lĩnh vực kinh doanh đó không thuộc biểu cam kết WTO thì bắt buộc phải xác định ngành nghề có điều kiện hay không.

Bước 2: Xác định mức giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật.

  • Quy định của pháp luật chuyên ngành: Nếu ngành nghề đó pháp luật có quy định mức tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài thì bắt buộc phải tuân theo quy định đó.
  • Ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện thường xuyên được cập nhật trên cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trường hợp này phải tuân thủ đúng quy định theo từng ngành nghề.

Ví dụ: Với dịch vụ chiếu phim (CPC: 96121) tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 51%.

Nếu ngành nghề đó thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện, nhưng chưa quy định cụ thể thì tỷ lệ sở hữu tối đa là 49%.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề thì cần xác định có những ngành nghề nào quy định về tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài. Trong những ngành đó thì chọn ra mức thấp nhất.

tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Bước 3: Quy định cụ thể tại Điều lệ công ty

Nếu pháp luật không có quy định, hoặc ngành nghề kinh doanh không thuộc danh mục có điều kiện thì phải căn cứ dựa trên điều lệ công ty về giới hạn tỷ lệ sở hữu của những nhà đầu tư nước ngoài. Nếu không hạn chế thì tỷ lệ này có thể lên đến 100%.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài cần phải xác định rõ ràng nếu như các nhà đầu tư nước ngoài có ý định góp vốn, mua lại cổ phần góp của một doanh nghiệp tại Việt Nam để tránh các rắc rối không đáng có nhé.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *